Termosmugg som present till studenter

November 13, 2017 Posted in Termosmuggar by No Comments

Kampen om kompetensen blir allt tuffare, och arbetskraftsbristen visar sig inom många områden. För många företag är det viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare för studenter och ett första steg i detta är att studenterna känner igen företaget och vet vad det står för. Flera företag deltar i studentmässor och sponsrar pubar, men en billig och effektiv metod är att dela ut termosmuggar med tryck på. Studenter är mobila och rör sig hela tiden mellan studieplatser, cafeer, föreläsningar och studentrum, och därför är sådant som ryggsäckar, jackor och termosmuggar bra sätt att exponera sitt budskap.

En termosmugg med ett budskap som är roligt och tankeväckande gör det mer troligt att studenten fortsätter använda muggen, och inspiration till bra budskap finns t ex bland de bilder med text, så kallade memes, som blivit populära. Memes tar ofta bilder från filmer eller från samtiden och lägger till en text som gör bilden rolig. Särskilt populära figurer i memes kan svåra att förstå för den som inte har förankring i ungdomsvärlden.

Det finns en lösning för att se till att man inte har missförstått allt. När företaget hittat en intressant text är det bara att köra en undersökning i fokusgrupp, en handfull studenter får titta på några förslag på muggar och kommentera dem. Det är viktigt så att budskapet inte blir ett annat än det man tänkt sig. Dessutom är det bra att testa muggarna så de har bra funktion – om muggen läcker är det inte bra för företagets image.

En produkt som är rätt utformad för målgruppen gör inte bara att företaget lättare känns igen, utan visar också att man ansträngt sig för att förstå, och vara ett attraktivt företag för ungdomar. Det gör att företagets rykte sprider sig, och med lite tur kan det till och med bli viralt, det vill säga budskapet sprider sig epidemiskt. Då har man verkligen lyckats i den moderna digitala världen!